Gayrimenkul Hizmetleri

Şirketimiz; ülkemizdeki gayrimenkul, inşaat, finans, muhasebe, denetim ve sermaye piyasası konularında gerçekleşen yasal ve yapısal değişikliklere paralel olarak, gayrimenkul, makine ve teçhizat değerlemesi yapan kurumlara duyulan ihtiyacı gidermek amacı ile faaliyete geçmektedir.

Şirketimiz, gayrimenkul danışmanlık hizmetleri ışığında aşağıda yer alan danışmanlık hizmetleri vermektedir;

Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri,
Fizibilite çalışmaları,
Bölge ve konum araştırması yapmak,
Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak,
Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,
En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak,
Tüm şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde danışmanlık hizmetleri vermek,
Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. işlemlerin araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek.
Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlerinde güvenilir hizmet vermek.

 

Hizmet Talep Edin!